Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G/4G của Viettel hoặc Vinaphone hoặc để sử dụng dịch vụ. gần
Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G/4G của Viettel hoặc Vinaphone hoặc để sử dụng dịch vụ.

Vinaphone

1. Gói Ngày Dancing:
- Đăng ký: Soạn DK D gửi 9565. Hoặc click ĐĂNG KÝ dịch vụ.
- Giá cước: 3000đ/ngày. Kết thúc chu kỳ gói cước tự động gia hạn.
- Hủy dv: Soạn HUY D gửi 9565. Hoặc click HỦY dịch vụ.

2. Gói Tuần Dancing:
- Đăng ký: Soạn DK D7 gửi 9565. Hoặc click ĐĂNG KÝ dịch vụ.
- Giá cước: 10.000đ/tuần. Kết thúc chu kỳ gói cước tự động gia hạn.
- Hủy dv: Soạn HUY D gửi 9565. Hoặc click HỦY dịch vụ.

3. Gói Tháng Dancing:
- Đăng ký: Soạn DK D30 gửi 9565. Hoặc click ĐĂNG KÝ dịch vụ.
- Giá cước: 30.000đ/tháng. Kết thúc chu kỳ gói cước tự động gia hạn.
- Hủy dv: Soạn HUY D gửi 9565. Hoặc click HỦY dịch vụ.

Viettel

1. Gói Ngày Dancing:
- Đăng ký: Soạn DK D gửi 9565. Hoặc click ĐĂNG KÝ dịch vụ.
- Giá cước: 3000đ/ngày. Kết thúc chu kỳ gói cước tự động gia hạn.
- Hủy dv: Soạn HUY D gửi 9565. Hoặc click HỦY dịch vụ.