Học cách nhảy đúng ... với chúng tôi!

Đăng nhập


+ Nếu quý khách quên mật khẩu:
Mạng Viettel:
Gói Ngày Dancing soạn MK D gửi 9565
Mạng Vinaphone:
Gói Ngày Dancing soạn MK D gửi 9565
Gói Tuần Dancing soạn MK D7 gửi 9565
Gói Tháng Dancing soạn MK D30 gửi 9565

+ Nếu quý khách chưa đăng ký dịch vụ:
Mạng Viettel:
Gói Ngày Dancing soạn DK D gửi 9565 (3 000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
Mạng Vinaphone:
Gói Ngày Dancing soạn DK D gửi 9565 (3 000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
Gói Tuần Dancing soạn DK D7 gửi 9565 (10 000đ/tuần, gia hạn hàng tuần)
Gói Tháng Dancing soạn DK D30 gửi 9565 (30 000đ/tháng, gia hạn hàng tháng)